Xarrada de divulgació professor Jean-Éric Pin/Charla de divulgación profesor Jean-Éric Pin

Nov ’13
7
13:00

CONFERÈNCIA DE DIVULGACIÓ

Lloc: Saló de graus Facultat de Ciències Matemàtiques

Dijous 7 de novembre, 13 hores

Títol: Todo lo que querías saber sobre autómatas y nunca te atreviste
a preguntar
Conferenciant: Jean-Éric Pin

Resum: En aquesta xarrada, adreçada a estudiants de grau i postgrau de
matemàtiques i informàtica, es presentarà una introducció a la teoria
d’autòmats i llenguatges formals. Aquesta teoria té la seua aplicació
en àmbits com el de la lingüística, el modelat, els analitzadors
lèxics, l’enginyeria automàtica, l’especificació i verificació formal
i la lògica, entre d’altres.

La xarrada serà impartida en anglès, acompanyada d’una presentació en
castellà.

Jean-Éric Pin és director de recerca del LIAFA (Laboratoire
d’Informatique Algorithmique: Fondements et Applications, unitat mixta
de recerca del CNRS i Université Paris Diderot, Paris 7). És expert en
teoria d’autòmats i de llenguatges formals, així com en semigrups i
topologia profinita. Les seues contribucions en aquestes àrees han
sigut molt destacades. És autor de diversos llibres d’investigació
(«Variétés de langages formels», «Semigroups, Algorithms, Automata and
Languages», «Infinite words», entre d’altres) i del programa «Semigroupe»
de càlcul amb semigrups. També és autor de 145 articles de recerca en
revistes científiques i actes de congressos. Ha dirigit 22 tesis
doctorals i ha sigut investigador principal de diversos projectes
internacionals de recerca. Recentment ha coŀlaborat amb Adolfo
Ballester Bolinches (Departament d’Àlgebra) i altres membres del seu
equip de recerca.

Més informació:
http://www.liafa.jussieu.fr/~jep/

 

CONFERENCIA DE DIVULGACIÓN

Salón de grados Facultat de Ciències Matemàtiques

Jueves 7 de noviembre, 13 horas
Título: Todo lo que querías saber sobre autómatas y nunca te atreviste
a preguntar
Conferenciante: Jean-Éric Pin

Resumen: En esta charla, dirigida a estudiantes de grado y posgrado de
matemáticas e informática, se presentará una introducción a la teoría
de autómatas y lenguajes formales. Esta teoría tiene su aplicación en
ámbitos como el de la lingüística, el modelado, los analizadores
léxicos, la ingeniería automática, la especificación y verificación
formal y la lógica, entre otros.

La charla será impartida en inglés, acompañada de una presentación en
castellano.

Jean-Éric Pin es director de investigación del LIAFA (Laboratoire
d’Informatique Algorithmique: Fondements et Applications, unidad mixta
de investigación del CNRS y Université Paris Diderot, Paris 7). Es
experto en teoría de autómatas y de lenguajes formales, así como en
semigrupos y topología profinita. Sus contribuciones en estas áreas
han sido muy destacadas. Es autor de varios libros de investigación
(«Variétés de langages formels», «Semigroups, Algorithms, Automata and
Languages», «Infinite words», entre otros) y del programa «Semigroupe»
de cálculo con semigrupos. También es autor de 145 artículos de
investigación en revistas científicas y actas de congresos. Ha
dirigido 22 tesis doctorales y ha sido investigador principal de
diversos proyectos internacionales de investigación. Recientemente ha
colaborado con Adolfo Ballester Bolinches (Departament d’Àlgebra) y
otros miembros de su equipo de investigación.

Más información:
http://www.liafa.jussieu.fr/~jep/